Lekcje emocji w Szkole Podstawowej nr 113

Na początku poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, pełniąc po raz pierwszy funkcję Radnej, poznałam podczas spotkania dwie pełne pasji osoby, p. dr Annę Łachowską oraz p. dr Katarzynę Wanat, prowadzące Fundację  „Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej”. Od początku wiedziałam, że razem mamy szansę wdrożyć w naszej Dzielnicy wartościowy i nowatorski projekt dla dzieci i ich opiekunów pod nazwą Lekcje emocji.

Uważam, że w pełnym wyzwań świecie, który nas otacza, ukształtowanie w dzieciach umiejętności radzenia sobie z problemami, które wywołują silne emocje, jest ważnym kapitałem na przyszłość. Należy pamiętać, że każde dziecko jest indywidualne, posiada własne doświadczenia, wnikliwe obserwacje i intensywnie reaguje na rzeczywistość.

Moim zdaniem, kompetencje, jak w zdrowy emocjonalnie, nieszkodzący sposób radzić sobie z porażkami, rozczarowaniami, stratami, konfliktami z rówieśnikami, są nieocenione i dają gwarancję prawidłowego rozwoju dziecka, tak, aby stało się w przyszłości szczęśliwym dorosłym, który potrafi dokonywać mądrych wyborów i budować dobre relacje z otoczeniem.

Dziękuję zatem Pani mgr Bożenie Sadok, Dyrektorce Szkoły, Nauczycielom i Pedagogom, za zaangażowanie w projekt, a Rodzicom za to, że kierując się miłością do swoich Dzieci, posyłają je na Lekcje Emocji.

Podziękowania kieruję również do p. Jakuba Koska, Radnego Miasta Krakowa i p. Dominika Franczaka, Przewodniczącego Rady i Zarządu naszej Dzielnicy, którzy poparli projekt poprzez jego finansowanie z budżetu Dzielnicy, dzięki temu jest bezpłatny dla uczestników. Nieoceniona w ww. zakresie jest też pomoc Pani Renaty Głowackiej, Dyrektora Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, która przyjęła Fundację pod swoje skrzydła.

No i oczywiście, składam podziękowania Paniom z Fundacji „Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej”, za opracowanie projektu i profesjonalne prowadzenie.

Miałam okazję uczestniczyć w jednej z Lekcji i rysując Anioły emocji mogłam znowu poczuć się jak dziecko. 😊

Podczas lekcji dzieci (również ja 😉) poproszone zostały o namalowanie aniołka, reprezentującego wybraną przez ucznia emocję. Celem lekcji było definiowanie i opisywanie emocji, oraz w jakich sytuacjach się one pojawiają. Powstały zatem piękne, kolorowe Anioły: smutku, radości, złości, rozczarowania, ekscytacji itp. Z aniołów została wykonana wystawa i każde z dzieci mogło opisać swojego aniołka i opowiedzieć, dlaczego akurat wybrało tą, a nie inną emocję. Dzieci opowiadały również, co czują, oglądając anioły innych. Lekcja miała charakter zarówno indywidualny jak i integracyjny, dzieci razem pracowały i wymieniały się wrażeniami i kredkami oraz pomagały sobie.

Następnie odtworzony został film, w którym animowane postaci opowiadały o swoich emocjach, np. pragnieniu akceptacji ze strony otoczenia czy posiadania przyjaciela. Na koniec lekcji dzieci zaproszone zostały do podzielenia się wrażeniami z filmu.

Muszę przyznać, że Dzieciaki były absolutnie fantastyczne. 

Myślę, że idea proponowana przez Fundację jest warta propagowania.

Anna Dunajska

                                                                                   Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały

Przeczytajmy relację Prowadzących i Uczestników.

Projekt „Lekcje emocji”realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 113 od stycznia 2018 r. dzięki wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Nad realizacją tego przedsięwzięcia czuwa Radna Anna Dunajska. W ramach projektu raz w tygodniu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu edukacji emocjonalnej prowadzonych, zgodnie ze standardami tego typu zajęć, przez dwie specjalistki dr Annę Łachowską oraz dr Katarzynę Wanat. W trakcie spotkań dzieci mają okazję rozwijać swoją świadomość emocjonalną, zdobywać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach silnie nacechowanych emocjonalnie oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. Dodatkowo organizowane są warsztaty dla rodziców uczniów objętych wsparciem oraz konsultacje i warsztaty dla nauczycieli. Dzięki tym formom łatwiej o generalizację nabywanych w trakcie zajęć umiejętności na różne sytuacje domowe i szkolne.

Do tej pory cały cykl zajęć udało się zrealizować z uczniami obecnych klas IV, którzy od drugiego semestru I klasy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. Aktualnie projekt „Lekcje emocji” wdrażany jest w obecnych pierwszych klasach.

Na temat realizacji „Lekcji emocji” wypowiedziała się pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 113 Bożena Sadok:

„Widzę efekty tej pracy, pracując na co dzień z dzieciakami, jak one się zmieniły i jestem po prostu pełna zachwytu nad tym jak potrafił ten program wpłynąć na moje dzieci i pomógł im wytłumaczyć, jak sobie radzić z emocjami. Wszystkim polecam. Ja sobie nie wyobrażam obecnie realizacji zadań wychowawczych szkoły bez tego projektu. Zauważyłam duże zmiany w postawach dzieciaków, które uczestniczyły w tych zajęciach od pierwszej do trzeciej klasy. Robi to niesamowite wrażenie. Współpraca z realizatorkami programu układa się bardzo dobrze. I chciałabym jeszcze podkreślić, że ważna jest ta systematyczność spotkań z dzieciakami, które sobie dzięki temu utrwalają pewne zachowania. Fakt, że co tydzień rozmawiają o emocjach pomaga im kształtować nawyki pochylania się nad tym, co czują. Rozumieją, że czym innym są emocje, a czym innym zachowania pod ich wpływem. I że o ile czują to, co czują i nie mają na to wpływu, to już swoje zachowania mogą kontrolować i wybierać czy zareagują odpowiednio, czy nie. Lekcje emocji okazują się być niezbędnym elementem realizacji przez szkołę zadań opiekuńczo-wychowawczych. Nauczycielki, które już czwarty rok pracują z dziećmi objętymi programem, usłyszały wiele dobrego od rodziców poprzedniej grupy.”

Nauczycielka klas I-III pani Małgorzata Kapecka

„Te zajęcia dużo dają dzieciom, niektóre z poprzedniej grupy bardzo skorzystały, oczywiście to zależy od zaangażowania dzieci i przede wszystkim ich rodziców. Rodzicom bardzo odpowiada ta forma, że zajęcia organizowane są w szkole, bezpośrednio przed lekcjami. Rodzice poprzedniej klasy, tak samo jak i tej są bardzo zadowoleni, że ich dzieci mogą skorzystać z takiego dodatkowego wsparcia.”

Nauczycielka klas I-III pani Justyna Master-Karczmarz

„O projekcie mogę mówić w samych superlatywach. Zajęcia realizowane są na najwyższym poziomie, pomagają nam realizować podstawę programową, w której na poziomie klas I-III w sposób szczególny podkreślono umiejętności społeczno-emocjonalne. Bardzo korzystamy z możliwości konsultacji szkoleniowych – na bieżąco rozwiązujemy pojawiające się problemy, a jednocześnie uzupełniamy zakres wiedzy przekazanej w trakcie warsztatów dla nauczycieli dotyczących rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów. Dzieci są bardzo zadowolone z prowadzonych warsztatów, czekają na Lekcje emocji, opowiadają o nich. Są niezwykle zaangażowane, pokazują materiały, które dostały w trakcie zajęć, swoje prace. Teraz wśród obecnych pierwszaków to zaangażowanie jest jeszcze większe. Widać, że dzieci bardzo potrzebują przestrzeni, żeby o swoich emocjach porozmawiać. Szczególnie w tym trudnym, również dla dzieci czasie pandemii i ograniczeń związanych z kontaktami między ludźmi.

Artykuł można również przeczytać w wersji on line Gazety Lokalnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały