Lekcje (z) emocji

 

informacja klasa I lipiecW przyszłym roku szkolnym mamy szansę urzeczywistnić ideę systemowej edukacji emocjonalnej. W klasie I, która rozpocznie edukację w Szkole Podstawowej nr 106 w Krakowie realizowany będzie autorski program „Lekcje (z) emocji”, którego celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów. Aby zapewnić przestrzeń czasową na wprowadzanie dodatkowych zagadnień, zajęcia będą wzbogacone o jedną dodatkową godzinę tygodniowo. Istotne będzie również umożliwienie dostępu do edukacji emocjonalnej dzieciom z niepełnosprawnościami, które w ramach edukacji włączającej będą mogły być członkami zespołu klasowego.

Klasę poprowadzą autorki programu, specjalistki edukacji emocjonalnej ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. We współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS realizowane będą również badania naukowe, umożliwiające weryfikację efektywności oddziaływań w ramach edukacji emocjonalnej, co stanowić będzie podstawę do włączenia edukacji emocjonalnej do podstawy programowej nauczania.

Główne treści zawarte w programie „Lekcje (z) emocji” będą wprowadzane w czasie dodatkowej godziny zajęć z dziećmi, a utrwalane w toku całej edukacji. Dzieci poznają podstawowe przesłanki edukacji emocjonalnej:

  1. uczucia są dla nas ważnymi sygnałami, które dostarczają wielu informacji;
  2. z tego powodu nie można ich ignorować, ale warto im się przyglądać i je analizować;
  3. sygnały te pochodzą z naszego wnętrza lub możemy odczytywać je w kontaktach z innymi osobami;
  4. wszystkie emocje są potrzebne i są w porządku, niewłaściwe mogą być zachowania przez nie wywołane.

Uświadamianie sobie emocji wymaga zrozumienia skąd wiemy, co czujemy w danej sytuacji, jak wyrażamy to uczucie słowami i jak rozpoznajemy je u innych. Dlatego wspólnie z dziećmi przyglądać będziemy się kolejnym emocjom począwszy od tych podstawowych, takich jak np. radość, smutek, złość  a skończywszy na bardziej złożonych jak np. zażenowanie czy upokorzenie. Analizować będziemy wyrazy mimiczne, reakcje fizjologiczne, gesty i zachowania towarzyszące poszczególnym uczuciom. Ważne będą sytuacje, w których określone emocje się pojawiają. Uczniowie nauczą się oddzielać reakcje emocjonalne od zachowania, nad którym mogą mieć kontrolę. Wielokrotnie utrwalać będą przekonanie, że wszystkie emocje są w porządku i niosą ważne komunikaty, ale jednocześnie zachowanie, które podejmowane jest pod ich wpływem, może być w porządku lub nie. By umożliwić kontrolę nad zachowaniem pod wpływem emocji, dzieci poznawać będą techniki umożliwiające uspokojenie się.

Zarówno zdobyte umiejętności, jak i wiedza dotycząca emocji, utrwalane będą w codziennych sytuacjach szkolnego życia. Odnosić będą się do nich również uczniowie i nauczyciele przy okazji analizy tekstów literackich, w większym stopniu niż w typowej edukacji wczesnoszkolnej, koncentrując się na uczuciach i zachowaniach bohaterów.

Rodzice będą informowani o poznawanych technikach regulacji emocji i zakresie wiedzy zdobywanej przez dzieci poprzez pisemne informacje oraz w trakcie organizowanych cyklicznie warsztatów w ramach „Instytutu Świadomych Rodziców”. Spotkania realizowane w formie warsztatów będą okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, a także wzbogacenia wiedzy rodziców w zakresie edukacji emocjonalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze szkołą, gdzie prowadzone są zapisy                                                                                                                                                           

☎ 12 633-59-12
✉ sekretariat@sp106-krakow.pl