Strona Główna

slider

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.

                                   Albert Einstein

Misją Fundacji jest propagowanie w naszym kraju idei systemowej edukacji emocjonalnej. W wielu miejscach na świecie prowadzone są w przedszkolach i szkołach odrębne, systematyczne zajęcia w zakresie edukacji emocjonalnej. Badania pokazują, że uczenie dzieci od najmłodszych lat konstruktywnych sposobów wyrażania emocji i efektywnego rozwiązywania problemów interpersonalnych, przynosi wymierne rezultaty i dlatego powinno ono być podstawą edukacji. W dzisiejszej szkole tego nie ma.
W programach nauczania języka polskiego i historii pojawiają się tematy związane z emocjami. Niestety brakuje osobnego przedmiotu do kształcenia emocjonalnego. Czy gdyby cię uczyli chemii i mówili, że przecież tym samym uczysz się też matematyki, mieliby rację? Jednak bez matematyki nie nauczysz się chemii i fizyki, prawda?

MATEMATYKA

Tempo przemian współczesnego świata uniemożliwia trafne przewidywanie, jaka wiedza i umiejętności będą potrzebne dzieciom, kiedy dorosną. Jesteśmy pokoleniem, które przez 12 lat uczyło się różnych rzeczy, które dzisiaj często nie przystają do rzeczywistości. Nie uczono nas natomiast kompetencji niezbędnych do satysfakcjonującego życia. Czyli czego? Między innymi fundamentalnych umiejętności radzenia sobie z emocjami, kreatywności, umiejętności funkcjonowania w zmieniającym się nieustanie świecie. Szkoła ucząca kompetencji społeczno-emocjonalnych umożliwi zmianę świata na lepszy.

EMOCJE

Międzynarodowe projekty badawcze* jasno pokazują istnienie zależności pomiędzy kompetencjami społeczno-emocjonalnymi dzieci a ich poziomem osiągnięć szkolnych oraz natężeniem zachowań agresywnych. U uczniów biorących udział w regularnych zajęciach edukacji emocjonalnej odnotowano zmniejszenie ryzyka problemów psychicznych, takich jak depresja czy nerwice. Kompetencje społeczno-emocjonalne są też kluczowym czynnikiem chroniącym przed uzależnieniami chemicznymi czy behawioralnymi.
O tym, jak na świecie uczy się kompetencji społeczno-emocjonalnych poczytać można na stronach organizacji: CASEL, ENSEC, For Peace+Education.

* Greenberg M.,Kusché C., 1993, Promoting Social and Emotional Development in Deaf Children. The PATHS Project, University of Washington Press
* Izard C.,Fine S., i inni, 2001, Emotion and Knowledge as a Predictor of Social Behavior and Academic Competence in Children at Risk [w:] Psychological Science, Vol.12, nr 1 January 2001>
*Zins J., Eliace M., 2006, Social and Learning Skills, [w:] Children's Needs III, red. G.Bear, K.Mink NASP, Bethesda

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat niedawno wydanej przez Fundację gry Rycerze MOCy! Wystarczy kliknąć w poniższy obrazek.

Koniecznie zobaczyć trzeba też filmiki wprowadzające do gry - potrzebne linki znajdują się w opisie gry.