ABECADŁO EMOCJI – warsztaty dla dzieci i rodziców

Slajd1

Mamy przyjemność zaprosić dzieci oraz ich rodziców do udziału w projekcie: Abecadło emocji – działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i rodziców, który ma na celu przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji rozpoczynającym się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 – F98 w ICD-10/V) oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Projekt ten realizowany jest w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego i dofinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

W terminie od lipca do października 2016 roku zapraszamy na nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na cykl warsztatów dla rodziców. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom rozwinąć świadomość emocjonalną. Dzieci i rodzice będą mogli nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami.

Projekt zakłada realizację zajęć w dwóch  grupach, z których każda może liczyć maksymalnie dwanaścioro dzieci.

Jedna grupa będzie składać się z dzieci w wieku przedszkolnym, a druga grupa z dzieci  w wieku wczesnoszkolnym. Z każdą z grup zrealizowany zostanie cykl 8 warsztatów. Równolegle prowadzone będą warsztaty dla rodziców.

Już 10. czerwca rozpoczynamy rekrutację do projektu! Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. Prosimy pisać na adres: kontakt@instytutemocji.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Grupa letnia rozpocznie zajęcia 28. czerwca - wtorek o godzinie 9.00. Spotykać się będziemy dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) do 21. lipca.

Grupa jesienna rozpocznie zajęcia we wrześniu.

Wszystkie zajęcia będą realizowane w siedzibie prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Emocjonalnej na ul. Szafirowej 8 LU 4. Zapraszamy!

Gmina-Miejska-Kraków_logo

Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków